En dan zal het einde komen...

€ 20,00

Een dramatisch boek dat uiteenzet waarom de wereld gaat zoals ze gaat en waarom een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zullen komen, en het hele noodzakelijke proces dat daaraan vooraf moet gaan. Met uitklapbare tijdlijn