Het geweten, de Heilige Geest en het vlees

€ 10,00

Dit zijn de drie leidinggevende stemmen of krachten in een gelovige. Het is essentieel om deze drie te kunnen onderscheiden om een vruchtbaar en zinvol geloofsleven te kunnen leiden