Genezing en gezondheid in het verbondsmaal

€ 3,00

Jezus gaf ons het verbondsmaal als instrument om het verval en het verderf dat in onze sterfelijke lichamen heerst te stoppen en om te keren. Daarom houden we het verbondsmaal TOTDAT Hij komt, omdat we dan ons onvergangkelijke lichaam ontvangen. Het verbondsmaal is DE genezingdienst voor de gelovigen. Maar de meeste kerken hebben er iets heel anders van gemaakt