Waarom Jezus God is

€ 10,00

Een weerlegging van de bewering dat de Bijbel zou laten zien dat Jezus niet God is. Deze valse leer is onderdeel van de beweging naar de valse wereldreligie van de anti-christ dat deze wereld opgedrongen wordt. Om die wereldwijde eenheids godsdienst te scheppen moet de gedachte dat Jezus God is uit het denken van de gelovigen verwijderd worden. Het is een politiek gemotiveerde dwaalleer om de mensen gereed te maken een gewoon mens, de anti-christ als de Christus te aanvaarden