De wederkomst van Jezus Christus

€ 12,00

Een weerlegging van de dwaalleer van het preterisme. Het preterisme beweert dat Jezus in 70 na Christus al terug gekomen zou zijn om Jeruzalem en de tempel te vernietigen. Dit is een demonische dwaling, om de verwachting van de wederkomst uit het geloof en het denken van de kerk van Jezus Christus te verwijderen. De duivel wil dit om zijn eigen wereldrijk te kunnen vestigen en zijn eigen wereld godsdienst aan alle mensen inclusief christenen op te kunnen dringen. Dit boek ontrafelt de redenaties van de presteriten en laat zien hoe zij teksten uit de Bijbel verdraaien of uit hun context halen