De wet van Mozes - Gods genade instrument

€ 7,50

Er is heel veel onbegrip over de wet van Mozes. Velen leren dat de wet heeft afgedaan, omdat zij vervuld is door Christus, Anderen leren dat de wet gediend heeft om ons te laten zien dat wij falen en een verlosser nodig hebben. Beide standpunten kloppen niet. De wet van Mozes is door God gegeven om een wettig instrument in handen te hebben om onze oude mens IN Christus te kunnen doden om zo de wedergeboorte van de nieuwe mens IN Christus mogelijk te maken. Zonder wet kon dat niet, omdat zonder wet de zonde niet toegerekend kan worden. De wet was een noodzakelijk dodelijk instrument in Gods hand om ons te verlossen van de zonde. Zonder de wet was dit niet mogelijk. Bijbels onderbouwd dat dit de kerntaak van de wet was. (daarnaast zijn er nog veel actuele toepassingen en functies van de wet, mits op de juiste wijze gebruikt)