De Genade RevolutieDe Genade Revolutie


Genade
Over de hele wereld breekt het inzicht onder Christenen door, dat álles wat van God is, uit genade is.
Er niets is dat wij God kunnen laten doen. God beweegt niet op basis van ons vasten, of onze heiligheid, of de intensiteit van ons smeken. God heeft in Zijn oneindige, onvoorwaardelijke goedheid alles al gedaan voor ons, wat wij maar nodig hebben. Dat is de Bijbels definitie van Genade. Daarom zijn alle dingen - Uit Genade - (Efeziërs 2:8).
Genade van God is véél en véél meer dan dat God je niet straft voor je zonden, en dat je na je lichamelijk sterven naar de hemel gaat.
De Genade van God is God die er echt álles aan gedaan heeft om jou de mogelijkheid te geven om hersteld te worden in hoe jij van oorsprong bedoelt bent: namelijk geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis en als vertegenwoordiger van Hem te regeren op aarde en de aardse realiteit.
Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
Johannes 1:10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
Romeinen 5:16 En het is met de gave niet zoals het was door de ene (Adam) die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. 17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene (Adam), veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.
2 Korintiërs 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
Geloven
Maar tegelijkertijd is er maar één manier waarop wij al deze beloften en plannen van God met ons en met ons leven kunnen ontvangen en realiseren, en dat is: door het te geloven! Genade is wat God al gedaan heeft, geloof is onze reactie op wat God al gedaan heeft. Wij geloven het, en dáárom begint het te werken en te manifesteren in ons leven.
Daarom is het ook: Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof,
Een van de beste boeken die je hierover kunt leven is dat van Andrew Wommack: De balans van Genade en Geloof. Andrew Wommack beschrijft het in zijn boek: het is net als zout. Dat bestaat uit natrium en chloride, ieder apart en los van elkaar dodelijk voor je, maar samen een stof zonder welke het leven van een organisme niet mogelijk is. (te bestellen via: www.charisbiblecolleg.nl/webshop )
Uit genade, door geloof en dat niet uit uzelf het is de gave van God.
Maar in deze vergelijking is en blijft Genade de leidende factor. Zonder de realiteit van de Genade van God is er geen geloof mogelijk. Als er geen geloof is, wordt de Genade van God op zich daardoor niet aangetast. Alles wat God uit Genade heeft gedaan blijft bestaan. Of wij het nu geloven of niet. Net zoals de zon niet ophoudt met schijnen als wij onze ogen ervoor sluiten, of als er bewolking is. Maar of het voor MIJ en voor JOU werkt is afhankelijk van mijn en/of jouw keuze om het te geloven.
Daarom is de rest van het vers uit Efeziërs 2:8 dan ook: door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
Zelfs het geloof dat wij nodig hebben, kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, maar wordt ons geschonken door openbaring van de Heilige Geest,
op basis van de prediking van het Woord van God. Dus ook geloof is een voortbrengsel van Genade. Genade is niet een voortbrengsel van geloof!

Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van God.
En met horen wordt hier bedoeld: horen met je hart, oftewel aanvaarden wat de inhoud en de betekenis is, van wat je oren binnen komt.
Mensen kunnen luisteren en niet horen, en ze kunnen horen en niet luisteren. Daarom zei Jezus ook altijd: wie oren heeft, die hore.

Je kunt het ook zó formuleren: geloof is datgene wat er in een mens gebeurt als hij/zij gaat zien wat God allemaal voor hem/haar gedaan heeft en bewerkt heeft
door het lijden, de kruisiging, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus.
Daarom is geloof ook geen inspanning van jouw kant. Je gelooft het, of je gelooft het niet. Geloof is moeiteloos en kent geen onzekerheid.
Als het moeite kost, als het onzekerheid geeft, is het geen geloof, maar menselijk redeneren, hopen, verlangen, wensen etc.