School voor Genezing

School voor Genezing

www.schoolvoorgenezing.nl
_MG_7656

De School voor Genezing is een training van een week die ik geef aan wedergeboren christenen, om te leren hoe ze zelf hun genezing kunnen ontvangen uit het Woord van God. Dus niet op basis van een ’speciale zalving’, of een ’speciaal gezalfd’ mens. (Jezus IS de gezalfde, dat is de betekenis van het woord `Christus’)

Omdat veel christenen met genezing door God in aanraking komen door een zgn genezingsdienst of een genezingsbediening, waar ze iemand zien bidden voor een zieke, en dan geneest de zieke ter plekke, denken ze dat DIT de manier is waarop God geneest. Met andere woorden, als ik niets zie veranderen of gebeuren, heeft God nog niets gedaan. De Bijbel noemt dat vleselijk of zintuiglijk (volgens of op basis van de zintuigen) denken. Zo werkt de wereld, zo werkt de empirische wetenschap, maar zo werkt het Koninkrijk van God niet.

Het is Gods bedoeling dat christenen gezond zijn door de werking van Gods Woord in hun leven en door het in geloof gebruiken van de Verbondsmaaltijd. (communie of avondmaal genoemd)

De meeste christenen weten helemaal niet hoe dat werkt en hoe ze dat moeten toepassen in hun eigen leven EN hoe ze dat ook kunnen toepassen in het gelovige gebed dat de zieken gezond maakt (al of niet met handoplegging).
De School voor Genezing is bedoeld als onderwijsplaats waar je leert hoe dit werkt en hoe je dat wél kan toepassen in je eigen leven en/of voor de genezing van anderen.

De genezing door een wonder, een manifestatie van kracht of geloof zoals meestal in een genezingsdienst gebeurt, is eigenlijk voor de `ongelovigen’, de mensen die niet wedergeboren zijn, die geen persoonlijke relatie hebben met God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest. Dan is een speciale ontplooiing van kracht en gezag nodig om geestelijke en andere barrières te doorbreken.

Voor een christen zou dat niet nodig moeten zijn. Waarom zijn er dan zoveel christenen net zo ziek als de niet-christenen? En soms nog wel erger? En waarom ontvangen dan juist christenen zo moeilijk hun genezing van God, terwijl het eigenlijk veel gemakkelijker en vanzelfsprekender zou moeten zijn?

Dat zijn vragen waar de School voor Genezing antwoord op geeft.

Ik heb een aparte website voor de School voor Genezing, waar ik meer uitleg over de School, het hoe, waarom, wat en waar.
Daarom nodig ik je van harte uit www.SchoolVoorGenezing.nl te bezoeken.